Geschiedenis

 • 1898 – De stichting onder impuls van onderwijzer Marcel Meers. Filip Neven is de eerste voorzitter. Ene Noelmans is schrijver en veearts Nelissen is de eerste schatbewaarder. De eerste dirigent : Pierre Rutten. Er zijn een dertigtal leden uit Riemst en Heukelom.
 • 1899 – De Heer Guffens schenkt de eerste drapeau. In café de lindeboom bij dennis op het kruispunt worden de eerste instrumenten uitgedeeld.
 • 1902 – Ruzie in het huishouden : Heukelom gaat zijn eigen weg en sticht zijn harmonie Sint-Hubertus. Meester Boelen geeft in Riemst muziekles aan een twintigtal jonge muzikanten.
 • 1919 – Na de eerste wereldoorlog koopt de harmonie 42 muziekinstrumenten voor 4250 BEF. De repetities gaan door in de melkerij in de toenmalige Calesteeg, nu paenhuysstraat.
 • 1923 – Stichting van de v.z.w. De stichters zijn : Henri Nelissen, Burgemeester en veearts – Pierre Schiepers, ondervoorzitter – Cornelis Meers, schrijver – Renier Palmans, schatbewaarder – Jan Neven, erevoorzitter – Hendrik Gulix – Leonard Coenegrachts – Lambert Reynders – Christiaan Hertogen – Pierre Ruyters – Paul Noelmans – Jozef Nolmans – Jan Loyens – Mathieu Dejongh – Frans Loyens – Philippe Duchateau – Willem Duchateau – Servaas Bastiaens – Christiaan Bamps
 • 1932 – Onenigheid! De hamonie splitst zich in Harmonie Sint-Martinus enerzijds, en fanfare Moed en Spoed anderzijds. De ene repeteerden bij Janssen op het kruispunt, de andere huisde in de latere en nu ook verdwenen harmoniezaal.
 • 1945 – Louis Bamps herenigt de twee muziekverenigingen. De vereniging heet voortaan Harmonie Sint-Martinus Verenigde Vrienden. In de nieuwe statuten vinden we de volgende namen : Louis Bamps, voorzitter – Mathieu Neven – Leonard Geurts – Renier Palmans, schatbewaarder – Libert Meers – Albert Duchateau – Willem Hertogen – Leo Claesen, secretaris – Gerard Meers. Mathieu Dejongh (Moed en Spoed) en Christiaan Loyens (Sint-Martinus) zijn om beurt dirigent!
 • 1947 – De Heer Castermans (Maastricht) krijgt het dirigeerstokje en houdt het tot in 1973.
 • 1950 – Bij besluit van de Prins Regent krijgt de harmonie machtiging om de titel Koninklijke te voeren.
 • 1958 – Oprichting van de drumband. De Heer Weerts en nadien de Heer Cox zijn de eerste instructeurs.
 • 1971 – De jongens-drumband wordt vervangen door een meisjes-drumband onder leiding van Mathieu Verhoeven.
 • 1973 – Albert Houben wordt dirigent voor 5 jaar.
 • 1978 – Nieuwe dirigent is Luc Vergauwen. De eerste handelsbeurs. Paul Schiepers en Gerard Janssen, twee van de markantste figuren uit de na-oorlogse geschiedenis van de harmonie overlijden. Chrétien Vos wordt voorzitter.
 • 1980 – Dirigent Vergauwen vertrekt en wordt opgevolgd door de Heer Wilhelmus (Maastricht). Deze blijft tot 1983.
 • 1983 – Gerard Cleuren wordt dirigent van de harmonie.
 • 1987 – Luc Vergauwen volgt Gerard Cleuren op als dirigent.
 • 1990 – Een toporganisatie in Riemst : Clouseau bezorgt de harmonie de recette van haar leven.
 • 1992 – William Moermans wordt dirigent en blijft dat tot in 1997. De harmonie verlaat de muziekzaal aan de Maastrichtersteenweg en krijgt onderdak in het Patronaat in de Klein-lafeltstraat.
 • 1994 – De harmonie investeert mee in ’t Paenhuys o.m. in ruil voor een vast repetitielokaal.
 • 1997 – De jubileumviering wordt ingezet met een promotie naar uitmuntendheid, onder leiding van dirigent Guido Dreessen.
 • 2003 – Conrad Onclin volgt Guido Dreessen op als dirigent.
 • 2005 – De harmonie bevestigt in uitmuntendheid op het RMC.
 • 2006 – De harmonie wordt in de finalewedstrijd voor orkesten algemeen laureaat harmonie in de afdeling uitmuntendheid met 90,3%.
 • 2007 – Donderdag 17 mei behaalde de harmonie Sint Martinus Riemst op het Concours Européen Luxemburg te Esch-Sur-Alzette het mooie resultaat van 86% en was daarmee eerste in zijn categorie.
 • 2009 – Deelname aan het WMC in Kerkrade. Hier behaalde de Harmonie een 1e prijs in derde divisie met een score van 88,23%
 • 2011 – Deelname aan Internationale Wedstrijd Flicorno d’Oro in Riva Del Garda (Italië). Hier behaalde de harmonie een score van 93,21% in eerste divisie
 • 2013 – Deelname aan het WMC in Kerkrade. Hier behaalde de harmonie een score van 90,83% in de tweede divisie
 • 2015 – De harmonie vertrekt voor de derde keer op concertreis naar Italië. Deze keer concerteren ze in Porlezza en Mennagio
 • 2017 – Deelname aan het WMC in Kerkrade. Hier behaalde de harmonie een score van 94,33% in de tweede divisie
 • 2019 – Deelname aan Internationale Wedstrijd Flicorno d’Oro in Riva Del Garda (Italië). Hier behaalde de harmonie een score van 91,25% in superieure categorie
 • 2023 – De harmonie vertrekt voor de vierde keer op concertreis naar Italië. Ze geven een prachtig concert voor het kasteel in Vinovo en nemen al marcherend deel aan een parade bestaande uit 9 muziekgroepen